خانه (شبکه رزن)|وبسايت دانشگاه|اطلاعيه ها|مناقصات و مزايده ها|دستور العمل و بخشنامه ها|تماس با ما|پاسخ پرسش شما|پزشک خانواده|تبادل لینک
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨

ریاست : مهندس یوسف تراکمه

مسئول دفتر ریاست : خانم سلطانی - 36222106

معاون اجرایی : 

مسئول گسترش : آقای محمدرضا بلندی - 36225883

مسئول انفورماتیک : آقای رسول عادلی 09189076601

مسئول بهداشت محیط : آقای محمود برجی

مسئول بهداشت خانواده : خانم ص.دبیری

مسئول مبارزه و پیشگیری : آقای رضا زارعی

مسئول درآمد : آقای احمد یوسفی

مسئول خدمات و نقلیه : آقای محرمعلی فرمانی خندان

مسئول آموزش بهورزی و آموزش سلامت : خانم ف. زمردی

مسئول بهداشت مدارس : خانم ف.زمردی

مسئول امور دارویی : آقای رحیم بلالی

مسئول بهداشت حرفه ای : آقای محمد کریمی(محمود برجی)

دبیر خانه : آقای علی صفری

امین اموال : خانم ف.کرندی

انبار : آقای اکبر داودی

انبار دارویی : آقای رحیم بلالی

نگهبانی : آقای اباسط کاووسی - تلفن تماس شبکه بهداشت : 36224174

مرکز بهداشت رزن دارای 15 مرکز بهداشتی درمانی شهری-روستایی و 73 خانه بهداشت می باشد.