خانه (شبکه رزن)|وبسايت دانشگاه|اطلاعيه ها|مناقصات و مزايده ها|دستور العمل و بخشنامه ها|تماس با ما|پاسخ پرسش شما|پزشک خانواده|تبادل لینک
سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧
وضعیت اجرای آموزش و ارتقای سلامت


ردیف
سوال نحوه سنجش معیار سنجش سقف امتیاز امتیاز کسب شده ملاحظات
1
آیا در دوره های آموزشی برنامه ملی
خودمراقبتی شرکت کرده است؟
مشاهده
گواهی دوره
گذراندن دوره های آموزشی ..... 100
2 آیا برای شناسایی سفیر سلامت ....؟ ... .... 90
3 120
4 100
5 120
6 120
7 100
8 100