خانه (شبکه رزن)|وبسايت دانشگاه|اطلاعيه ها|مناقصات و مزايده ها|دستور العمل و بخشنامه ها|تماس با ما|پاسخ پرسش شما|پزشک خانواده|تبادل لینک
دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧


 
  برگزار کننده :مركز بهداشت رزن
  نوع فعاليت :اطلاعيه
  عنوان :به كارگيري نيرو (استخدام)
  گروه :پذيرش خدمتگزار- سرايدار
  توضيحات :مدارك و شرايط لازم در قسمت اخبار شبكه
  تاريخ :تا پايان ١٩/٠١/١٣٩١
  مکان برگزاری :رزن-قروه-دمق
  کشور :٠٨١٢٦٢٢٢١٠٦
  شهر :٠٨١٢٦٢٢٦٦٤٣
<< بازگشت به ليست رويدادها