خانه (شبکه رزن)|وبسايت دانشگاه|اطلاعيه ها|مناقصات و مزايده ها|دستور العمل و بخشنامه ها|تماس با ما|پاسخ پرسش شما|پزشک خانواده|تبادل لینک
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨

*معاینات پزشکی در صنعت :
یکی از مهمترین و اساسی ترین برنامه های بهداشت حرفه ای بوده و در موارد گوناگون با اهداف و انگیزه های متفاوت انجام می گیرد .

*هدف از معاینات پزشکی :
1- حصول اطمینان از اینکه فرد برای کار مورد نظر مناسب میباشد .    
2- جست وجوی اثرات احتمالی ناخوشایند کار بر      سلامت فرد

*اهمیت معاینات :
از خصوصیات بیماریهای حرفه ای آن است که اکثراً غیر قابل درمان و در شروع پیدایش علائمی ندارند و تنها از طریق معاینات میتوان به وجود آنها پی برد .

*مهمترین معاینات در بهداشت حرفه ای :
- معاینات پیش از استخدام
- معاینات دوره ای
- معاینات اختصاصی
- معاینات در هنگام تغییر شغل
- معاینات هنگام بازگشت به کار
- کارگران در زمان بیماری
- معلولین و تعیین قدرت کاری آنها

*مهمترین اهداف معاینات پزشکی پیش از استخدام :
- تعیین استعداد وقابلیت فرد برای کار مورد نظر
- تشخیص بیماریها و درمان آنها
- حفظ سلامت سایر کارگران ودربرخی موارد سایر افراد جامعه
- تعیین بیماریها ونواقص پیشین متقاضی وثبت در پرونده پزشکی
- کشف بیماریهای قابل سرایت کارگروجلوگیری از انتشار آنها

**معاینات پیش از استخدام :
*شامل مراحل زیر است :
- شرح حال متقاضی، شامل پیشینه فردی ،بیماریهای قبلی،ناراحتی های عصبی روانی و....  
- معاینه بدنی، شامل معاینات عمومی دستگاههای قلب و عروق ،شش، اعصاب،کلیه ،چشم وگوش و....    
- آزمایشهای پاراکلینکی، شامل آزمایش خون ،قند ادرار،پرتونگاری از شش وستون فقرات

*از نظر پزشکی داوطلبان استخدام چهار دسته اند:
افرادی که دارای قدرت جسمی و روانی خوبی هستند وقادر به انجام هرکاری هستند.
افرادی که دارای عیوب کوچک ،ولی قابل اصلاح هستند مانند نزدیک بینی .
افرادی که عیوبی مهم از نظر پزشکی دارند که قابل اصلاح نمی باشند مثل فشار خون ،بیماری قلبی ،صرع
افرادی که برای استخدام پیشنهاد نمی شوند،حتی برای مدت محدود،مانند مسلولین وبیماران روانی

*معاینات دوره ای  :
فاصله زمانی انجام معاینات دوره ای به نوع کار ، موادی که کارگر با آنها تماس دارد و سن کارگر بستگی دارد .

*اهداف معاینات دوره ای
تشخیص زودرس بیماریها وعوارض ناشی از کار
درمان به هنگام وجلوگیری از بیماریهای شغلی
توصیه برای تغییر شغل ویا محدودنمودن کار کارگران بیمار
جلوگیری ازانتقال و انتشار بیماریهای قابل انتقال
پیشگیری از بروز بیماریهای حرفه ای در افرادی که کار مشابه دارند
مطالعه اثرات عوامل زیان آور محیط کار برروی کارگران
ارزشیابی روشهای پیش گیری وایمنی

*معاینات اختصاصی  :
- معاینات اختصاصی کارگران مشاغل سخت و زیان آور
- جوانان و زنان
- مدیران
- در مقابل درخواست
- پیش از بازنشستگی
- معاینات پزشکی هنگام تغییر شغل
- معاینات هنگام آغازمجدد کار
- معاینات پزشکی معلولین وتعیین قدرت کاری آنان

**حوادث ناشی از کار :

*تعریف علمی ایمنی :
میزان درجه دور بودن از خطرات
ایمنی ، حفاظت نسبی در برابر خطرات است . با توجه به تعاریف فوق مهندسی ایمنی: مقررات یا نظامی که برای کاهش وقوع حوادث از طریق حذف یا کنترل خطرات بکار می روند.

*هدف اصلی ایمنی و مهندسی ایمنی صنعتی :
پیشگیری از حوادث یکی از مسائلی است که برای ایمن
 کردن محیط کار مورد توجه است .

*حوادث ناشی از کار :
منجر به مرگ ، از کار افتادگی کلی یا جزئی می گردد این حوادث سبب ناراحتی های اقتصادی می گردند و جامعه متحمل خسارات زیادی می شود .

*تعریف حادثه :
آنچه فرد را ناخواسته از مسیر زندگی طبیعی منحرف ساخته و برای او ناراحتی جسمی وروانی و یا خسارات مالی ایجاد نماید حادثه نامیده میشود .
طبق تعریف دایره المعارف سازمان بین المللی کار (ILO)حادثه چنین تعریف می شود :حادثه عبارت است از یک اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار که سبب صدمه و آسیب گردد .

*تعریف حادثه ناشی از کار :
در ماده 60 قانون تامین اجتماعی حادثه ناشی از کار عبارت از حادثه ای که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمامی اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه ، موسسات وابسته ، ساختمانها و

محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مامور انجام کاری میشود ضمناً تمام اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه و بالعکس جزو این اوقات محسوب می شود .

*انواع روش طبقه بندی حوادث :
1) بر حسب افراد به وجود آورنده آنها
2) بر حسب علل
3) بر حسب کیفیت عملی که باعث حادثه گردیده
4) بر اساس شرایط محیطی بوجود آورنده

*علل حوادث :
حوادث ناشی از کار بطور مستقیم یا غیر مستقیم به علت خطای انسان ایجاد می شوند .

*طبقه بندی علل و حوادث بر مبنای پیشنهاد سازمان بین المللی کار
1) ماشین آلات
2) ترابری       
3) انفجار و آتش سوزی
4) مواد سمی ، سواننده و خورنده
5 ) برق
6) سقوط افراد
7) تصادم با مانع   
 8) سقوط اجسام                      
9) ریزش
10) جابجا کردن
11) ابزاردست

*روشهای پیشنهادی کشورآمریکا برای ثبت حوادث ناشی از کار :
1) علل مادی یا قسمتی از آن ، دستگاه یا بخشی از دستگاه که مستقیماً با حادثه مربوط بوده است .
2) وضع تجهیزات مادی و محیط : وضعیتی که عامل یا محیط در لحظه وقوع حادثه داشته و متضمن خطر بوده است .
3) کیفیت حادثه : طرز تماس کارگر با جسم یا عاملی که موجب حادثه گردیده و یا در معرض آن جسم یا ماده قرار گرفته و نیز حرکت و عمل کارگر موجب حادثه شده است  .
4) عمل دور از احتیاط : عملی که ناقض یک تدبیر حفاظتی بوده و موجب حادثه گردد .
5) عوامل شخصی : وضعی جسمی و روانی که عمل دور از احتیاط را ممکن می سازد و یاسبب آن می گردد .

*بطور کلی علل حوادث ناشی از کار به  دو گروه تقسیم می شوند :
1) علل مستقیم :
      با توجه به نوع کار و صنعت تقسیم بندی میشود.
2) علل غیر مستقیم :
     تمام عواملی که باعث خستگی ، ناراحتی و نارضایتی کارگر
     می شوند.

**اهمیت آمار حوادث :
اهمیت اساسی آمار از لحاظ پیشگیری از حوادث و ارزیابی میزان تاثیر آن آشکار است .
*بررسی حوادث :
جمع آوری اطلاعات  لازم جهت تعیین علت آن بوده و بایستی توجه داشت که جمع آوری اینگونه اطلاعات راهنمای پر ارزشی جهت تدوین اصول پیشگیری از حوادث مشابه
 می باشد .

*معیارهای بررسی حوادث :
1) ضریب تکرار حادثه (FR)
2) شدت حادثه (SR)
3) میزان بروز حوادث (IR)

*اهمیت حوادث ناشی از کار :
1) از نظر انسانی
2) از نظر اجتماعی
3) از نظر اقتصادی

*زیانهای ناشی از حوادث کار :
1) زیانهای مستقیم یا نمایان
2) زیانهای غیر مستقیم یا پنهان

*نتایج حاصل از تحقیقات و بررسی های حوادث ناشی از کار:
1) حادثه در جوانان بیش از افراد مسن و در افراد میانسال به علت مشاغل سنگین و خطرناک بیش از دیگران می باشد .
2) حادثه در مردان بیش از زنان می باشد .
3) در شروع کار حادثه بیشتر است .
4) میزان حوادث در مشاغل گوناگون ، متفاوت است .
5) درصد وفور حوادث در اندامهای مختلف بدن متفاوت است

*روشهای پیشگیری از حوادث :
وضع مقررات قانونی ، تعیین اصول و میزانها ، بازرسی ، تحقیقات فنی ، تحقیقات پزشکی ، تحقیقات روانشناختی ، آموزش ، راهنمایی ، تشویق ، مزایای مالی ، تشکیل کمیته حفاظت و بهداشت کار در کارگاه ها .